BETONIARZ-ZBROJARZ - "BUDOWLANKA" INOWROCŁAW

ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH
W INOWROCŁAWIU
im. gen. Władysława Sikorskiego
- organ prowadzący: Powiat Inowrocławski
Przejdź do treści

BETONIARZ-ZBROJARZ

KIERUNKI KSZTAŁCENIA > BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA
Zawód: BETONIARZ – ZBROJARZ  
NOWOŚĆ !!!
 
(3 lata)
 
(dla chłopców)
 
Betoniarz - zbrojarz zdobywa następującą kwalifikację:
 
• wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich (BUD.01.)
 
 
Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy.
 
 
Wybrane efekty kształcenia:
 
 
·         wyjaśnianie  zasady dokonywania bieżącej kontroli jakości robót zbrojarskich związanych z przygotowaniem i montażem siatek i szkieletów zbrojenia,
 
·        kontrolowanie  na bieżąco jakości  robót związanych z montażem siatek i szkieletów zbrojenia
 
·        ocenianie zgodności przygotowanej stali zbrojeniowej z dokumentacją projektową,
 
·         ocenianie zgodności wymiarów siatek i szkieletów zbrojenia z dokumentacją
 
·        sporządzanie  obmiaru  robót związanych z układaniem i zagęszczaniem mieszanek betonowych oraz pielęgnacją świeżego betonu
 
·         obliczanie kosztu robót związanych z układaniem i zagęszczaniem mieszanek beton
 
 
Absolwent może być zatrudniony:
 
na stanowiskach związanych z wykonywaniem prac montażowych związanych z produkowaniem prefabrykatów, na halach produkcyjnych, a montaż zbrojenia na terenie budowy. Absolwent może znaleźć zatrudnienie w firmach budowlanych lub remontowych,   a także może spróbować swoich sił prowadząc własną działalność gospodarczą.
 
 
Nauczane przedmioty:
 
podstawy budownictwa, transport, układanie i montaż zbrojenia w deskowaniach i formach , przygotowanie zapraw budowlanych i mieszanek betonowych, wykonywanie robót związanych z betonowaniem i pielęgnacją świeżego betonu oraz z naprawą typowych elementów betonowych i żelbetowych,   język obcy zawodowy, praktyczna nauka zawodu.
 


 
Młodociany pracownik otrzymuje wynagrodzenie za pracę w celu przygotowania zawodowego. Szkoła organizuje liczne szkolenia branżowe, kursy kwalifikacyjne w zakresie koparko – ładowarki, spawania metodą MAG i TIG. Możliwość kontynuacji kształcenia w Branżowej Szkole II stopnia.
 
BUDOWLANKA INOWROCŁAW 2022
TEL. +48 52 357 46 80 MAIL: SEKRETARIAT-ZSPNR5@O2.PL
Wróć do spisu treści