RODO - "BUDOWLANKA" INOWROCŁAW

ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH
W INOWROCŁAWIU
im. gen. Władysława Sikorskiego
- organ prowadzący: Powiat Inowrocławski
Przejdź do treści

RODO

DOKUMENTY SZKOŁY
25 maja 2018 r. zaczyna obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”). W związku z tym informujemy o zasadach, na jakich odbywa się przetwarzanie danych osobowych przez Zespół Szkół Budowlanych w Inowrocławiu, po dniu 25 maja 2018 r.

Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół Budowlanych, 88-100 Inowrocław, ul. Narutowicza 34, reprezentowany przez Dyrektora Marcina Kulsa (NIP 556-115-41-86, REGON 093067894). Informacje dotyczące danych osobowych przechowywane są i przetwarzane z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania polskiego prawa oraz zasad ochrony prywatności.
Zespół Szkół Budowlanych w Inowrocławiu   pozyskuje informacje o uczniach, ich rodzicach/opiekunach prawnych, pracownikach, podmiotach współpracujących i ich zachowaniu poprzez:1)  dobrowolnie wprowadzone w formularzach, umowach, wnioskach informacje;
2)  dobrowolnie podawanie danych osobowych osobom uprawnionym .


Zakres i cel zbieranych danych
Zakres i cel zbierania danych jest zawarty w „Zasadach zbierania i przetwarzania danych” przez Administratora stanowiących załącznik do „Polityki Ochrony Danych” dostępny w siedzibie Zespołu Szkół Budowlanychw Inowrocławiu, ul. Narutowicza 34, 88-100 Inowrocław.


Prawo do wglądu, poprawienia i usunięcia informacji o użytkowniku
Zespół Szkół Budowlanych w Inowrocławiu   pozwala każdemu uprawnionemu na wgląd, modyfikację, sprostowanie, ograniczenie przetwarzania jego danych osobowych przez administratora danych.

Prawo użytkowników do wystąpienia o kopię danych, przenoszenia danych, obowiązek poinformowania o naruszeniu lub wycieku danych
Zgodnie z art. 20 rozporządzenia (RODO)  każdy, którego dane są przetwarzane może wystąpić do administratora danych o wydanie kopii danych, które mu dostarczył. Użytkownik ma prawo do przeniesienia nie tylko danych dostarczonych administratorowi, ale wszystkich danych, jakie administrator zgromadził na temat danej osoby. Dane osobowe zostaną przekazane w ustrukturyzowanym formacie w postaci pliku pdf. Administrator danych ma obowiązek poinformowania użytkownika o wycieku jego danych osobowych.

Prawo do sprzeciwu
Zgodnie z art. 21 RODO osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Sprzeciw musi wynikać z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją danej osoby. W określonych przypadkach każda osoba ma prawo do ograniczenia przetwarzania jej danych osobowych, które będzie polegało na zobowiązaniu administratora danych do zaprzestania przetwarzania danych i ograniczenia się wyłącznie do ich przechowywania.

Udostępnianie danych osobowych
Zgodnie z obowiązującym prawem dane osób, podmiotów są udostępniane innym podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania – tylko gdy wystąpią z żądaniem wynikającym ze stosownej podstawy prawnej.

Zabezpieczenie danych osobowych
Zapewniamy, że Zespół Szkół Budowlanych w Inowrocławiu   przestrzega „Polityki Ochrony Danych”. Dane osobowe są u nas bezpieczne i dokładamy wszelkich starań, aby poziom świadczonych przez nas usług był jak najwyższy i gwarantował bezpieczeństwo danych. Dostęp do danych osobowych mają tylko uprawnieni pracownicy, którzy zostali przeszkoleni zgodnie z „Polityką Ochrony Danych” i podpisali stosowne zobowiązania obligujące ich do ochrony danych. Zastosowaliśmy środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych.


Kontakt
W przypadku wątpliwości lub pytań dotyczących polityki prywatności i bezpieczeństwa danych osobowych zachęcamy do kontaktu: Zespół Szkół Budowlanych, ul. Narutowicza 34, 88-100 Inowrocław, tel. 52 357 46 80, email: sekretariat-zspnr5@o2.pl

Inspektor Ochrony Danych Osobowych : AMSTER Adam Mroczek, adres mailowy : am.ster@poczta.onet.plBUDOWLANKA INOWROCŁAW 2022
TEL. +48 52 357 46 80 MAIL: SEKRETARIAT-ZSPNR5@O2.PL
Wróć do spisu treści