DLACZEGO ZSB ? - "BUDOWLANKA" INOWROCŁAW

ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH
W INOWROCŁAWIU
im. gen. Władysława Sikorskiego
- organ prowadzący: Powiat Inowrocławski
Przejdź do treści

DLACZEGO ZSB ?

REKRUTACJA 2024/2025
 
WIELE WYBORÓW - JEDNA BUDOWLANKA !
 
 
Zespół Szkół Budowlanych im. Gen. Władysława Sikorskiego w Inowrocławiu to jedyna szkoła w mieście, która gwarantuje jakość i doświadczenie w kształceniu zawodowym młodzieży. Potwierdza to jej 59 letnia obecność na rynku edukacyjnym, dobra opinia, osiągnięcia, a przede wszystkim liczba znajdujących pracę absolwentów i liczba uczniów kontynuujących naukę na uczelniach wyższych. Szacuje się, że co drugi absolwent naszej Szkoły znajduje pracę w zawodzie. Powiatowe Urzędy Pracy systematycznie oferują miejsca pracy naszym budowlańcom. Pracodawcy coraz częściej zatrudniają młodą kadrę budowlańców z możliwością rozwoju zawodowego oferując im m.in. stypendia na dalsze kształcenie na kierunkach budowlanych. Warto również wspomnieć o możliwościach jakie stoją przed potencjalnych absolwentem. Posiadając np. dyplom technika budownictwa można ubiegać się po odbyciu praktyki o uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi wykonując samodzielne funkcje techniczne w budownictwie.

 
Podejmując naukę w Zespole Szkół Budowlanych młodzież zdobywa wiedzę pod okiem doświadczonych pedagogów, inżynierów, specjalistów w swoich dziedzinach, z wykorzystaniem nowoczesnych metod nauczania. Szkoła posiada najnowszy sprzęt i oprogramowanie komputerowe, przestronne sale, pracownie, pełnowymiarową salę gimnastyczną, orlik oraz siłownię. Obiekt jest monitorowany, ma dobrą lokalizację – w centrum Inowrocławia.

 
„Budowlanka” cieszy się corocznym dobrym naborem, wzrasta liczba uczących się dziewcząt – jest to szkoła pokoleniowa. Uczniom zapewnia się dobre przygotowanie praktyczne u potencjalnych pracodawców, a nauka języka obcego ułatwia zatrudnienie w firmach zagranicznych. Liczne wycieczki do miejsc związanych z budową nowoczesnych obiektów są jedną z form praktycznego kształcenia zawodowego. Szkoła współpracuje z różnymi podmiotami, m.in. z Uniwersytetem Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy, z Wyższą Szkoła Gospodarki, z Inowrocławskim Pułkiem Inżynieryjnym, czy z Firmą Geodezyjną Leica Geosystem.

 
Uczniowie „Budowlanki” mogą poszczycić się prestiżowymi osiągnięciami zarówno w sferze zawodowej, jak i sportowej. Warto wspomnieć m.in. osiągnięcia w Turnieju Budowlanym „Złota Kielnia”, tytuł: Mistrza Polski w zawodzie posadzkarz, murarz, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie w rankingu Szkół Ponadpodstawowych, czy Mistrzostwo Polski w koszykówce chłopców. Wysoka zdawalność egzaminów maturalnych i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz duża liczba stypendystów za dobre wyniki w nauce to najlepsza wizytówka szkoły.
 
Potrzeba rozwoju szkolnictwa zawodowego jest obecnie priorytetem Państwa, a budownictwo jest jedną z najważniejszych gałęzi gospodarki narodowej i dlatego warto zostać uczniem inowrocławskiej Budowlanki.
BUDOWLANKA INOWROCŁAW 2022
TEL. +48 52 357 46 80 MAIL: SEKRETARIAT-ZSPNR5@O2.PL
Wróć do spisu treści