TECH.BUDOWNICTWA - "BUDOWLANKA" INOWROCŁAW

ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH
W INOWROCŁAWIU
im. gen. Władysława Sikorskiego
- organ prowadzący: Powiat Inowrocławski
Przejdź do treści

TECH.BUDOWNICTWA

KIERUNKI KSZTAŁCENIA > TECHNIKUM
 
Zawód: TECHNIK BUDOWNICTWA (5 lat)
(dla dziewcząt i chłopców)
 
Technik budownictwa zdobywa następujące kwalifikacje:
·      wykonywanie robót murarskich i tynkarskich (BUD.12.)
·      organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów (BUD.14.)

Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy.
 
Wybrane efekty kształcenia:
·          przygotowanie stali zbrojeniowej do montażu;
·          montaż oraz układanie zbrojenia w deskowaniach i formach;
·          wykonywanie mieszanek betonowych;
·          wykonywanie zapraw murarskich i tynkarskich oraz mieszanek betonowych;
·          wykonywanie murowanych konstrukcji budowlanych;
·          wykonywanie remontów oraz rozbiórki murowanych konstrukcji budowlanych;
·          montaż prefabrykowanych konstrukcji żelbetowych i drewnianych;
·          montaż konstrukcji stalowych;
·          organizowanie i kontrolowanie robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy i wykonaniem robót ziemnych i innych.
 
Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w:
przedsiębiorstwach budowlanych, w wytwórniach prefabrykatów, laboratoriach, w państwowym nadzorze budowlanym, w administracjach budynków, w biurach projektów jako asystent projektanta, jak również prowadzenie własnej firmy budowlanej.
 
Nauczane przedmioty zawodowe:
budownictwo z technologią, podstawy budownictwa, podstawy projektowania, konstrukcje budowlane, instalacje budowlane, organizacja robót budowlanych, kosztorysowanie, eksploatacja obiektów budowlanych, język obcy zawodowy – język angielski.
 
 
Szkoła współpracuje z pracodawcami, organizuje liczne szkolenia branżowe, kursy kwalifikacyjne w zakresie koparko – ładowarki, spawania metodą MAG i TIG. Praktyka zawodowa odbywa się w podmiotach stanowiących potencjalne miejsce zatrudnienia absolwentów szkół prowadzących kształcenie w zawodzie.
BUDOWLANKA INOWROCŁAW 2022
TEL. +48 52 357 46 80 MAIL: SEKRETARIAT-ZSPNR5@O2.PL
Wróć do spisu treści