PIELĘGNIARKA - "BUDOWLANKA" INOWROCŁAW

ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH
W INOWROCŁAWIU
im. gen. Władysława Sikorskiego
- organ prowadzący: Powiat Inowrocławski
Przejdź do treści

PIELĘGNIARKA

STREFA UCZNIA I RODZICA
GABINET PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ
CZYNNY W DNIACH:
poniedzialek

7.30

-
11.30
środa

7.30

-
11.30
Profilaktyczną opiekę zdrowotną nad uczniami naszej szkoły sprawuje pielęgniarka mgr Alicja Koterska, specjalista środowiska nauczania i wychowania.

Do zadań pielęgniarki należy między innymi kształtowanie u uczniów umiejętności szeroko pojętej troski o własne zdrowie. Pomaga w rozwiązywaniu problemów zdrowotnych i szkolnych. Udziela pomocy w nagłych wypadkach i zachorowaniach. Szczególną uwagę skupia na uczniach z zaburzeniami w stanie zdrowia i angażuje ich w postępowanie sprzyjające zdrowiu. Ponadto wykonuje obowiązujące badania przesiewowe do bilansów zdrowia. W realizacji tych zadań współpracuje z lekarzami pierwszego kontaktu i specjalistami wielu dziedzin medycyny.
    
We szystkich działaniach na rzecz zdrowia i dobra uczniów ma wsparcie i pomoc dyrekcji szkoły i grona pedagogicznego oraz rodziców uczniów. Bez ścisłej współpracy wszystkich wymienionych osób realizacja zadań nie byłaby możliwa.


BUDOWLANKA INOWROCŁAW 2022
TEL. +48 52 357 46 80 MAIL: SEKRETARIAT-ZSPNR5@O2.PL
Wróć do spisu treści