WIELOZAWODOWA - "BUDOWLANKA" INOWROCŁAW

ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH
W INOWROCŁAWIU
im. gen. Władysława Sikorskiego
- organ prowadzący: Powiat Inowrocławski
Przejdź do treści

WIELOZAWODOWA

KIERUNKI KSZTAŁCENIA > BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA
BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA
KLASA WIELOZAWODOWA
(3 lata)
(dla chłopców)

Charakterystyka: W klasie wielozawodowej  uczeń wybiera zawód zgodny z jego zainteresowaniami. Skupia ona uczniów kształcących się w różnych zawodach, tj.:
- dekarz,
- murarz-tynkarz,
- monter sieci i instalacji sanitarnych,
- monter stolarki budowlanej,
- monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie.

Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy.

Praktyczna nauka zawodu jest realizowana w wybranym przez ucznia zakładzie pracy po zawarciu umowy o pracę w wybranym zawodzie, natomiast wiedzę w zakresie przedmiotów ogólnych uczeń zdobywa podczas nauki w szkole.

Wiedzę teoretyczną z przedmiotów zawodowych młodzież zdobywa na kursach organizowanych przez ośrodki kształcenia zawodowego.

Zaletą kształcenia w klasach wielozawodowych jest nauka zawodu w rzeczywistych warunkach pracy i nawiązanie współpracy z potencjalnym pracodawcą.

Młodociany pracownik otrzymuje wynagrodzenie za pracę w celu przygotowania zawodowego. Szkoła organizuje liczne szkolenia branżowe, kursy kwalifikacyjne w zakresie koparko – ładowarki, spawania metodą MAG i TIG. Możliwość kontynuacji kształcenia w Branżowej Szkole II stopnia.

BUDOWLANKA INOWROCŁAW 2022
TEL. +48 52 357 46 80 MAIL: SEKRETARIAT-ZSPNR5@O2.PL
Wróć do spisu treści