TECH.RENOWACJI - "BUDOWLANKA" INOWROCŁAW

ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH
W INOWROCŁAWIU
im. gen. Władysława Sikorskiego
- organ prowadzący: Powiat Inowrocławski
Przejdź do treści

TECH.RENOWACJI

KIERUNKI KSZTAŁCENIA > TECHNIKUM
 
Zawód: TECHNIK RENOWACJI ELEMENTÓW ARCHITEKTURY (5 lat)
(dla dziewcząt i chłopców)
 
 
Technik renowacji elementów architektury zdobywa następujące kwalifikacje:
·          wykonywanie i renowacja detali architektonicznych (BUD.23.)
·          prowadzenie prac renowatorskich elementów architektury (BUD.24.)
 
Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy.
  
Wybrane efekty kształcenia:
·          wykonywanie oraz renowacja sztukatorskich elementów architektury;
·          wykonywanie oraz renowacja kamieniarskich elementów architektury;
·          organizowanie i wykonywanie renowacji tynków;
·          organizowanie i wykonywanie renowacji powłok malarskich;
·          organizowanie i wykonywanie renowacji murów nieotynkowanych;
·          organizowanie i wykonywanie renowacji okładzin ceramicznych i kamiennych.
 
Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w:
 przedsiębiorstwach budowlanych, laboratoriach, w biurach projektowych jako asystent projektanta, przedsiębiorstwach zajmujących się konserwacją obiektów zabytkowych, w nadzorze konserwacji zabytków.
 
Nauczane przedmioty:
 historia sztuki, kosztorysowanie, materiałoznawstwo, podstawy budownictwa, podstawy projektowania, podstawy dokumentacji konserwatorskich, metody konserwacji i renowacji zabytków architektury, techniki
i materiały w konserwacji zabytków, język obcy zawodowy – język angielski.
 
 
Szkoła współpracuje z pracodawcami, organizuje liczne szkolenia branżowe, kursy kwalifikacyjne.  Praktyka zawodowa odbywa się w przedsiębiorstwach prowadzących prace w zakresie renowacji elementów architektury oraz w innych podmiotach stanowiących potencjalne miejsce zatrudnienia absolwentów szkół prowadzących kształcenie w tym zawodzie.
BUDOWLANKA INOWROCŁAW 2022
TEL. +48 52 357 46 80 MAIL: SEKRETARIAT-ZSPNR5@O2.PL
Wróć do spisu treści