TECH.URZ.I SYSTEMÓW - "BUDOWLANKA" INOWROCŁAW

ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH
W INOWROCŁAWIU
im. gen. Władysława Sikorskiego
- organ prowadzący: Powiat Inowrocławski
Przejdź do treści

TECH.URZ.I SYSTEMÓW

KIERUNKI KSZTAŁCENIA > TECHNIKUM
Zawód: TECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ (5 lat)
(dla dziewcząt i chłopców)

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej zdobywa następujące kwalifikacje:
• montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej (ELE.10.)
• eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej (ELE.11.)

Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy.

Wybrane efekty kształcenia:
• organizowanie montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;
• sporządzanie kosztorysów oraz ofert i umów dotyczących montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;
• wykonywanie montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;
• kontrolowanie urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;
• konserwacja oraz naprawa urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w:
firmach instalacyjnych związanych  z energetyką wodną, wiatrową, geotermalną, wodorową, energią słoneczną, budownictwem energooszczędnym,  w przedsiębiorstwach zajmujących się przepisami prawa i normami dotyczącymi ochrony środowiska.

Nauczane przedmioty:
Podstawy energetyki, dokumentacja techniczna, technologia, zajęcia praktyczne, praktyka zawodowa, język obcy zawodowy – język angielski.


Szkoła współpracuje z pracodawcami, organizuje liczne szkolenia branżowe, kursy kwalifikacyjne w zakresie koparko – ładowarki, spawania metodą MAG i TIG. Praktyka zawodowa odbywa się w przedsiębiorstwach zajmujących się montażem urządzeń i systemów energetyki odnawialnej oraz w innych podmiotach, stanowiących   potencjalne miejsce zatrudnienia absolwentów szkół prowadzących kształcenie w tym zawodzie.

BUDOWLANKA INOWROCŁAW 2022
TEL. +48 52 357 46 80 MAIL: SEKRETARIAT-ZSPNR5@O2.PL
Wróć do spisu treści