MONTER STOLARKI - "BUDOWLANKA" INOWROCŁAW

ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH
W INOWROCŁAWIU
im. gen. Władysława Sikorskiego
- organ prowadzący: Powiat Inowrocławski
Przejdź do treści

MONTER STOLARKI

KIERUNKI KSZTAŁCENIA > BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA
Zawód: MONTER STOLARKI BUDOWLANEJ
(3 lata)
(dla chłopców)

Monter stolarki budowlanej zdobywa następującą kwalifikację:
• wykonywanie robót związanych z montażem stolarki budowlanej (BUD.10.)

Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy.

Wybrane efekty kształcenia:
• montaż, demontaż i naprawa okien zewnętrznych i drzwi balkonowych;
• montaż, demontaż i naprawa okien dachowych i włazów stropowych;
• montaż, demontaż i naprawa drzwi zewnętrznych i wewnętrznych;
• montaż, demontaż i naprawa bram;
• montaż wewnętrznych schodów modułowych;
• montaż, demontaż i naprawa systemów osłon okiennych i drzwiowych.

Absolwent może być zatrudniony:
na stanowiskach związanych z wykonywaniem szerokiego zakresu prac montażowych, zaczynając od montażu stolarki okiennej i drzwiowej, kończąc na montażu schodów modułowych, bram czy osłon okiennych i drzwiowych. Absolwent może znaleźć zatrudnienie w firmach budowlanych lub remontowych oraz we własnej firmie wykonującej prace w zakresie montażu okien i drzwi.

Nauczane przedmioty:
podstawy budownictwa w montażu stolarki budowlanej, montaż osłon okiennych i drzwiowych, montaż bram, montaż drzwi zewnętrznych i wewnętrznych, montaż okien i drzwi balkonowych, język obcy zawodowy, praktyczna nauka zawodu.

Młodociany pracownik otrzymuje wynagrodzenie za pracę w celu przygotowania zawodowego. Szkoła organizuje liczne szkolenia branżowe, kursy kwalifikacyjne w zakresie koparko – ładowarki, spawania metodą MAG i TIG. Możliwość kontynuacji kształcenia w Branżowej Szkole II stopnia.


BUDOWLANKA INOWROCŁAW 2022
TEL. +48 52 357 46 80 MAIL: SEKRETARIAT-ZSPNR5@O2.PL
Wróć do spisu treści