PRAKTYKI - "BUDOWLANKA" INOWROCŁAW

ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH
W INOWROCŁAWIU
im. gen. Władysława Sikorskiego
- organ prowadzący: Powiat Inowrocławski
Przejdź do treści

PRAKTYKI

KIERUNKI KSZTAŁCENIA > TECHNIKUM

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE I PRAKTYKI ZAWODOWE W TECHNIKUM

Szkoła współpracuje z wieloma pracodawcami z branż związanych z kierunkami kształcenia uczniów. U pracodawców odbywają się między innymi zajęcia praktycznej nauki zawodu realizowane w różnych formach jak zajęcia praktyczne, wyjścia dydaktyczne, wycieczki przedmiotowe, wizyty studyjne, warsztaty, praktyki zawodowe. Pracownicy znanych i cenionych w kraju i za granicą firm odwiedzają szkołę realizując pokazy nowoczesnego sprzętu, materiałów produkcyjnych, często połączone z warsztatami i ciekawymi ćwiczeniami dla uczniów. Są to między innymi firmy:

EUROTHERM Niewidomscy Inowrocław
PW GESAL Eugeniu Skoczyński Inowrocław
SZKÓŁKA DRZEW I KRZEWÓW FRYSZKOWSCY Pakość
XELLA Polska Spółka z o. o.
AKADEMIA TECHNIK MALARSKICH DEKORAL PROFESSIONAL
SOPRO Polska Spółka z o. o.
ASTEX PUCZYŃSCY TYNKI KLEJE FARBY

HORUS Spółka z o. o.

LEICA GEOSYSTEMS POLSKA
BIURO REGIONALNE FIRMY VIESSMAN
NUEVA TERRAIN POLSKA

Uczniowie Technikum odbywają zajęcia praktyczne w warsztatach i pracowniach szkolnych oraz w firmach, z którymi Szkoła współpracuje. Zajęcia praktyczne prowadzą nauczyciele, pracodawcy lub wyznaczeni przez nich pracownicy - instruktorzy praktycznej nauki zawodu.

Miesięczne praktyki zawodowe w klasie III i IV organizuje się dla uczniów Technikum w firmach, z którymi współpracuje szkoła w celu zastosowania i pogłębienia zdobytej wiedzy i umiejętności zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy. Praktyki zawodowe są prowadzone pod kierunkiem opiekunów praktyk, którymi mogą być pracodawcy lub wyznaczeni przez nich pracownicy.

W pierwszej kolejności propozycję odnośnie miejsca odbycia praktyk składają uczniowie, a po uzyskaniu aprobaty kierownika szkolenia praktycznego zostaje zawarta umowa między szkołą a pracodawcą. Uczniowie odbywają praktyki zawodowe w firmach, które umożliwią realizację programów nauczania dla poszczególnych zawodów.

Współpraca szkoły w ramach organizacji kształcenia praktycznego obejmuje ponad 60 firm branżowych.

BUDOWLANKA INOWROCŁAW 2022
TEL. +48 52 357 46 80 MAIL: SEKRETARIAT-ZSPNR5@O2.PL
Wróć do spisu treści