ZARZĄDZENIA DYREKTORA - "BUDOWLANKA" INOWROCŁAW

ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH
W INOWROCŁAWIU
im. gen. Władysława Sikorskiego
- organ prowadzący: Powiat Inowrocławski
Przejdź do treści

ZARZĄDZENIA DYREKTORA

DOKUMENTY SZKOŁY
ZARZĄDZENIA DYREKTORA

ZARZĄDZENIE NR  4/2023r.
DYREKTORA    ZESPOŁU SZKÓŁ  BUDOWLANYCH im. gen. Władysława Sikorskiego w Inowrocławiu z dnia  10 listopada 2023r.w sprawie:  przestrzegania przez uczniów zasad bezpieczeństwa i higieny. - pobierz

ZARZĄDZENIE NR 1 / 2022r.
DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ BUDOWLANYCH im. gen. Władysława Sikorskiego w Inowrocławiu z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia fukcjonowania placówki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 od dnia 27.01.2022 r. do 27.02.2022 r., Zasad organizacji pracy szkoły w związku z czasowym ograniczeniem fubkcjonowania szkoły w okresie od 31.01.2022 r. do 27.02.2022 r. oraz wprowadzeniem zdalnego trybu nauczania. - pobierz

ZARZĄDZENIE NR 11 / 2021r.
DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ BUDOWLANYCH im. gen. Władysława Sikorskiego w Inowrocławiu z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie wdrożenia w Zespole Szkół Budowlanych im. gen. Władysława Sikorskiego w Inowrocławiu procedury zgłaszania przypadków nieprawidłowości oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń – pobierz

ZARZĄDZENIE  NR  10 / 2021r.
DYREKTORA   ZESPOŁU  SZKÓŁ  BUDOWLANYCH im. gen. Władysława Sikorskiego w Inowrocławiu z dnia  17 grudnia 2021 r. w sprawie zasad organizacji pracy szkoły w związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania szkoły w okresie od 20 grudnia 2021 r. do 09 stycznia 2022 r. oraz wprowadzeniem zdalnego trybu nauczania - pobierz

BUDOWLANKA INOWROCŁAW 2022
TEL. +48 52 357 46 80 MAIL: SEKRETARIAT-ZSPNR5@O2.PL
Wróć do spisu treści