PEDAGOG - "BUDOWLANKA" INOWROCŁAW

ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH
W INOWROCŁAWIU
im. gen. Władysława Sikorskiego
- organ prowadzący: Powiat Inowrocławski
Przejdź do treści

PEDAGOG

STREFA UCZNIA I RODZICA
Jeśli czujesz się niezrozumiany lub nieakceptowany przez otoczenie, nie radzisz sobie z trudnościami życiowymi i szkolnymi, przytłaczają Cię problemy, chciałbyś podzielić się swymi wątpliwościami,  zmienić coś w swoim życiu lub po prostu porozmawiać…
Zapraszam.

Pedagog szkolny:
pomaga młodzieży  w rozwiązywaniu problemów osobistych, trudnych sytuacji życiowych   i rodzinnych, nieporozumień i konfliktów rówieśniczych,
wspiera uczniów w przezwyciężaniu trudności dydaktycznych,
organizuje i prowadzi pomoc psychologiczno-pedagogiczną,
pomaga w  pokonywaniu uzależnień,
podejmuje działania  w zakresie  planowania kariery zawodowej przez uczniów,
wspiera młodzież w sytuacjach  kryzysowych związanych z poczuciem braku akceptacji, osamotnienia, odrzucenia i niezrozumienia,
wspomaga rodziców w pokonywaniu trudności dydaktyczno-wychowawczych i zaburzeń emocjonalnych dzieci,  
realizuje zadania z zakresu  profilaktyki uzależnień, przemocy,  chorób cywilizacyjnych, niedostosowania społecznego oraz promocji zdrowego trybu życia,
diagnozuje indywidualne możliwości i potrzeby rozwojowe, edukacyjne oraz psychofizyczne młodzieży, a także  wspiera  rozwój uczniów zdolnych,  
współpracuje z instytucjami wspierającym i pracę szkoły w zakresie działań  dydaktyczno-wychowawczych i profilaktycznych: z  Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną w Inowrocławiu, Sądem Rodzinnym i Nieletnich w Inowrocławiu, Policją, ośrodkami pomocy społecznej, Ośrodkiem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień     w Inowrocławiu, Polskim Towarzystwem Zapobiegania Narkomanii Oddział w Inowrocławiu, Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Inowrocławiu,  Młodzieżowym Centrum Kariery w Inowrocławiu,  Zakładem Profilaktyki i Promocji Zdrowia Centrum Onkologii w Bydgoszczy,
wspomaga wychowawców klas, nauczycieli, Dyrekcję Szkoły w działaniach profilaktyczno-wychowawczych i dydaktycznych.

GODZINY PRACY

Poniedziałek 8.00-14.30 w tym pedagog specjalny 12.30-14.30
Wtorek 8.00-14.30 w tym pedagog specjalny 12.30-14.30
Środa 8.00-14.30 w tym pedagog specjalny 12.30-14.30
Czwartek 8.00-14.30 w tym pedagog specjalny 12.30-14.30
Piątek 8.00-14.00 w tym pedagog specjalny 12.30-14.00


SERDECZNIE ZAPRASZAM DO WSPÓŁPRACY RODZICÓW MŁODZIEŻY.

                             pedagog mgr Marzena Majewska

BUDOWLANKA INOWROCŁAW 2022
TEL. +48 52 357 46 80 MAIL: SEKRETARIAT-ZSPNR5@O2.PL
Wróć do spisu treści