HISTORIA SZKOŁY - "BUDOWLANKA" INOWROCŁAW

ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH
W INOWROCŁAWIU
im. gen. Władysława Sikorskiego
- organ prowadzący: Powiat Inowrocławski
Przejdź do treści

HISTORIA SZKOŁY

O SZKOLE
KALENDARIUM

1.09.1964 r.    Rozpoczyna się kształcenie we filialnej szkole  przy ul. Mątewskiej w Inowrocławiu
1.09.1967 r.    Szkoła staje się samodzielną szkołą przyzakładową, kształcącą w zawodach robotniczych
14.10.1972 r.    Odbywa się wmurowanie  aktu erekcyjnego pod nową siedzibę Szkoły w Inowrocławiu
                         przy ul. Narutowicza 34
1.09.1973 r.     Do użytku zostaje przekazany główny budynek szkoły i internatu. Własność Bydgoskiego
                         Zjednoczenia Budownictwa
11.10 1974 r.    Szkole zostaje nadane imię Janka Krasickiego
1.09.1975 r.     W Szkole utworzone zostaje Technikum Budowlane dla Pracujących, Szkoła Mistrzów
                        oraz Średnie Studium Zawodowe
14.10.1977 r.    Podczas uroczystości 10 lecia Szkoła otrzymuje sztandar


24.04.1982 r.    Następuje przekazanie majątku Szkoły Inowrocławskiemu Przedsiębiorstwu Budowlanemu

14.10.1984 r.    Odbywa się uroczystość z okazji 20-lecia Szkoły

1. 07.1990 r.    Następuje przekazanie majątku Szkoły Kuratorium Oświaty i Wychowania w Bydgoszczy

1.09.1992 r.    Odbywa się nabór do 5-letniego Technikum Budowlanego na podbudowie programowej
                       8 letniej szkoły podstawowej

 2.12.1992 r.    Zostaje anulowane nadanie Szkole imienia Janka Krasickiego

14.10 1994 r.    Odbywa się uroczystość z okazji 30-lecia Szkoły

1.07.1999 r.    Zlikwidowany zostaje Internat, jako jednostka organizacyjna Zespołu Szkół Budowlanych
                        w Inowrocławiu
1.09. 1999 r.    Organem Prowadzącym dla Szkoły staje się Powiat Inowrocławski

1.09.2002 r.    W Szkole utworzone zostają na podbudowie programowej gimnazjum:
                       4 letnie Technikum  Budowlane i 3 letnie Liceum Profilowane o profilu kształtowanie
                        środowiska

1.09.2002 r.    Szkoła rozpoczyna kształcić w zawodzie technik drogownictwa

1.09.2004 r.    Szkole nosi imię generała Władysława Sikorskiego

25.09.2004 r.   Odbywa się uroczystość z okazji  40-lecia Szkoły

1.09. 2006 r.     Utworzenie 3 letniego Technikum Uzupełniającego na podbudowie zasadniczej szkoły
                         zawodowej Szkoła rozpoczyna kształcić w zawodzie technik architektury krajobrazu

6.11.2008 r.    Szkole przekazany zostaje nowy sztandar

1.09. 2010 r.    Szkoła rozpoczyna kształcić w zawodzie technik geodeta

1.09. 2011 r.    Szkoła rozpoczyna kształcić w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

   2014 r.   Rok obchodów Jubileuszu 50 lecia  Szkoły Budowlanej w Inowrocławiu.

1.09. 2016 r.    Szkoła rozpoczyna kształcić w zawodzie technik renowacji elementów architektury


1.09.2017 r.    Szkoła rozpoczyna kształcić w nowym typie szkoły: Branżowa Szkoła I stopnia
 
NAZWY SZKOŁY

1964 - 1967   Filia Zasadniczej Szkoły Budowlanej dla Pracujących w Bydgoszczy Bydgoskiego
                      Zjednoczenia Budownictwa w Inowrocławiu

1967 1973  Zasadnicza Szkoła Budowlana dla Pracujących Inowrocławskiego Przedsiębiorstwa  
                       Budowlanego w Inowrocławiu

1973 1977   Zasadnicza Szkoła Budowlana dla Pracujących  Bydgoskiego Zjednoczenia
                       Budownictwa w Inowrocławiu

1977 1982   Zespół Szkół Budowlanych im. Janka Krasickiego Bydgoskiego Zjednoczenia
                       Budownictwa  w Inowrocławiu

1982 - 1984   Zespół Szkół Budowlanych im. Janka Krasickiego Inowrocławskiego
                      Przedsiębiorstwa  Budowlanego w Inowrocławiu

1984 1990  Zespół Szkół Budowlanych im. Janka Krasickiego przy Wojewódzkim
                      Przedsiębiorstwie Budowlanym w Inowrocławiu

1990 1992   Zespól Szkół Budowlanych im. Janka Krasickiego w Inowrocławiu

1992 -  2002  Zespól Szkół Budowlanych w Inowrocławiu

2002 2004  Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Inowrocławiu

2004 2019  Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5  im. generała Władysława Sikorskiego
                       w Inowrocławiu

2019 nadal Zespół Szkół Budowlanych  im. generała Władysława Sikorskiego w Inowrocławiu      
PROPORZEC I SZTANDARY SZKOŁY


Proporzec drużyny harcerstwa Zasadniczej Szkoły Budowlanej w Inowrocławiu ( IPB)

Sztandar Zespołu Szkół Budowlanych im. Janka Krasickiego w Inowrocławiu Bydgoskiego Zjednoczenia Budownictwa

Sztandar Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 im gen. Władysława Sikorskiego w InowrocławiuPATRON SZKOŁY - GENERAŁ WŁADYSŁAW SIKORSKI


Data:  28 lipca 2004 r.
Nr uchwały Rady Powiatu :  XXV/183/2004
Dotyczy:  nadania Zespołowi Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Inowrocławiu imienia generała Władysława Sikorskiego.

25 września 2004 r. odbyła się Uroczystość nadania Zespołowi Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Inowrocławiu imienia generała Władysława Sikorskiego w programie której nastąpiło odsłonięcie umieszczonej na ścianie budynku Szkoły  pamiątkowej tablicy.

Dzień Patrona co roku obchodzony jest przez społeczność szkolną bardzo uroczyście.  


06 listopada 2008 r. Uroczyste przekazanie nowego sztandaru Zespołowi Szkół Ponadgimnazjanch nr 5 w Inowrocławiu.BUDOWLANKA INOWROCŁAW 2022
TEL. +48 52 357 46 80 MAIL: SEKRETARIAT-ZSPNR5@O2.PL
Wróć do spisu treści