TECHNIK MONTAŻU - "BUDOWLANKA" INOWROCŁAW

ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH
W INOWROCŁAWIU
im. gen. Władysława Sikorskiego
- organ prowadzący: Powiat Inowrocławski
Przejdź do treści

TECHNIK MONTAŻU

KIERUNKI KSZTAŁCENIA > TECHNIKUM
Zawód: TECHNIK MONTAŻU I ATOMATYKI STOLARKI BUDOWLANEJ (5lat)
NOWOŚĆ !!!
 
(dla dziewcząt i chłopców)

 
 
Technik montażu i automatyki stolarki budowlanej  zdobywa następujące kwalifikacje:
 
•      wykonywanie robót związanych z montażem stolarki budowlanej (BUD.10.)
 
•      organizacja i nadzorowanie robót związanych z montażem i automatyką stolarki budowlanej (BUD.32.)
 
 
Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy.
 
 
Wybrane efekty kształcenia:
 
•             wykonywanie regulacji skrzydeł,
 
•             wykonywanie połączenia ościeżnicy z ościeżem,
 
•             montowanie  parapetów wewnętrznych  i zewnętrznych,
 
•             wykonywanie  wykończenia  połączenia ościeżnicy z ościeżem,
 
•             instalowanie  elementów  systemu elektronicznego sterowania funkcjami okien i drzwi balkonowych,
 
•             ocenianie  stanu  technicznego  okien i drzwi balkonowych przeznaczonych do naprawy,
 
•             wykonywanie  robót związanych z naprawą bram ,
 
•             wykonywanie  demontażu bram, np. wyposażenia, napędów.
 
Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w:
 
przedsiębiorstwach budowlanych, w wytwórniach prefabrykatów, w całym sektorze budowlanym, który ma wysoki udział w krajowym eksporcie, potrzebujący wykształconej kadry na poziomie technicznym, posiadającej umiejętności z zakresu elektroniki i automatyki, jak również prowadzenie własnej firmy budowlanej.
 
Nauczane przedmioty zawodowe:
 
Podstawy budownictwa w montażu stolarki budowlanej, bezpieczeństwo i higiena pracy , montaż, naprawa i demontaż okien i drzwi balkonowych, montaż , naprawa i demontaż drzwi zewnętrznych i wewnętrznych, montaż , naprawa i demontaż osłon okiennych i drzwiowych, język obcy zawodowy – język angielski.
 
Szkoła współpracuje z pracodawcami, organizuje liczne szkolenia branżowe, kursy kwalifikacyjne np. praca na wysokościach. Praktyka zawodowa odbywa się w podmiotach stanowiących potencjalne miejsce zatrudnienia absolwentów szkół prowadzących kształcenie w zawodzie.
BUDOWLANKA INOWROCŁAW 2022
TEL. +48 52 357 46 80 MAIL: SEKRETARIAT-ZSPNR5@O2.PL
Wróć do spisu treści